Do ḃíos ag molaḋ fear Luimniġ an lá ċeana. Molfad mo ċoṁursana agus mo ċompánaiġ féin de’n dul so, .i. muinntir Ḃaile Áṫa Cliaṫ. Is breaġ mar d’ḟreagradar coṁġairm na hAoine so do caiṫeaḋ. Do ḃíos as súil le tionól maiṫ, aċt an tionól do ḃí ann do ċuir sé iongnaḋ orm. A leiṫéid de ċoiṁṫionól ní raiḃ i mBaile Áṫa Cliaṫ le céad bliaḋain. Ḃí tuilleaḋ agus míle fear ann. Ní mór an cruinniuġaḋ é sin, arsa tusa. Ní mór, má’s é sin críoċ an sgéil. Aċt ní hé. Ní raiḃ fear ar an gcoiṁṫionól sin naċ ḃfuil ina ṡaiġdiúir. Ní raiḃ fear ann naċ ḃfuil fá ġeasaiḃ na Féinne. Ní raiḃ fear ann naċ ḃfuil gunna aige nó a áḋḃar. Míle fear armṫa i ndáil ċoṁairle: sin rud naċ ḃfacṫas i nÉirinn ó díolaḋ le Gallaiḃ í. An tuar a saorṫa arís a dteaċt le ċéile?

Do-ḃéarad tús molta de’n Ċéad Ċaṫ. Ní hé aṁáin gurab é is líonṁaire fear de ċaṫaiḃ Ḃaile Áṫa Cliaṫ, aċt is dóiġ liom gurab é is cruinne obair agus is slaċtṁaire céim agus imṫeaċt. Tá a ṫaoisiġ go maiṫ, agus tá a rian sin ar an gcaṫ. Tá an Dara Caṫ go tréan freisin. Níl an Treas Ċaṫ ná an Ceaṫraṁaḋ Caṫ ċoṁ líonṁar leis an dá ċaṫ eile, aċt ní gearánta ḋóiḃ ina ḋiaiḋ sin. Tá cuid de na buiḋniḃ ag dul i líonṁaireaċt ó ṡeaċtṁain go seaċtṁain.

Ṫugas cuaird ar an gCeaṫraṁaḋ Caṫ i nAċaḋ na ḃFuiseog an oiḋċe ċeana. Tá fonn oibre ar an gCeanntaċ, agus is maiṫ ċum oibre é. Tá súil agam go gcuideoċar leis. Tá cuid de na buiḋniḃ lag go leor, aċt tá buiḋean áluinn ag an gCaptaein Tomás Mac Carrṫaiġ. Tuilleann sé árdṁolaḋ ar a ḟeaḃas is do ċoingḃiġ sé a ċuid fear le ċéile.

Is cuiṁin liom focal aduḃairt duine de na sean-saiġdiúiríḃ do ḃí dár múineaḋ i nAċaḋ na ḃFuiseog tá tuilleaḋ ⁊ bliaḋain ó ṡoin ann. Ag tagairt do’n Ċarrṫaċ, “tá áḋḃar sár-ṡaiġdiúra sa ḃfear sin,” ar seisean. Do ḃí an ceart aige.

PÁDRAIC MAC PIARAIS.