Beaṫa agus Sláinte.

Ar n-a ṫuigsint dom go ḃfuilir ċum caṫ d’ḟearaḋ i n-aġaiḋ Ġall ar aon cirt Ġaeḋeal, do ġaḃas lem’ ais na focla beaga molta agus gríosuiġṫe so do ċur ċugat go mbaḋ méaduġaḋ meanman agus árduġaḋ aigeanta ḋuit i láṫair do ḃíoḋḃaḋ iad.

Ba ġeal le Gaeḋealaiḃ ṫú tráṫ ded’ ṡaoġal. An méid dínn do ḃí id’ ċoinniḃ, d’adṁuiġeamar go raiḃ misneaċ agat tar fearaiḃ Éireann an lá do ṡeasais ar ḋeas-láiṁ Ṗarnell agus gáir na conairte go garg gáiḃṫeaċ ina ṫimċeall. Do ḃís id’ ḟear óg an tráṫ sin agus táir id’ ḟear ṁeaḋon-aosta anois. Ní hionann meanma agus misneaċ do’n óige agus do’n aois. Bíonn an óige dána. Bíonn an aois faiteaċ. Aċt cuiṁniġ go ḃfuil an gníoṁ do ċuir Parnell roiṁe ċum a ḋéanta gan déanaṁ fós agus gurab ort-sa atá a ḋéanaṁ. Cuiṁniġ gurḃ’ ionṁuin le Parnell tusa agus gurab ionṁuin le Gaeḋealaiḃ tu de ḃríġ gurḃ’ ionṁuin leis-sean tu. Cuiṁniġ gurab id’ láiṁ-se atá claiḋeaṁ colg-ḋíreaċ cruaiḋ Ṗarnell, agus gurab umat-sa atá brat uasal ríoġḋa Ṗarnell, agus gurab ḋíot-sa gairmṫear coṁarba Ṗarnell. Cuiṁniġ go ḃfuil Gaeḋil ar do ċúl. Cuiṁniġ go ḃfuil Gaill ar d’aġaiḋ. Cuiṁniġ go ḃfuil Gaeḋil ag seasaṁ ort. Cuiṁniġ go ḃfuil Gaill ag faire ort. Cuiṁniġ ar ċlú do ċiniḋ. Cuiṁniġ ar ġliocas do naṁad. Cuiṁniġ ar an ní úd dá dtug Parnell fuaṫ agus seaċain ar d’anam agus ar d’oineaċ í .i. gáire Sasanaiġ. Gaḃ ċugat láidreaċt an leoṁain agus misneaċ an ṁaṫġaṁna agus gliocas na naiṫreaċ niṁe. Bí borb le borb. Bí teann le teann. Bí cruaiḋ le cruaiḋ. Bí glic le glic. Bí id’ eolac aibiḋ. Bí id’ ċoinnill ġaile. Bí id’ ḟear. Bí id’ ṫaoiseaċ. Bí id’ Ṗarnell.

Beir buaiḋ agus beannaċt.

Mise
LAEĠ MAC RIANGAḂRA.