Beaṫa agus Sláinte.

Deirtear liom gur dána an ṁaise ḋom scríoḃaḋ ċugat, óir naċ dtaiṫniġeann coṁairle leat. Deirtear, má’s fíor, gur dóiġ leat gur fút-sa agus fá’n Réamonnaċ baḋ ċeart socruġaḋ gaċa scéil ḃaineas le leas Gaeḋeal d’ḟágáil. Ní ċreidim go ḃfuilir ċoṁ baoṫ sin. Dá gcreidfinn, do ċuirfinn i n-iúl duit roinn sean-ḟocal ṫáinig ċum Gaeḋeal le sinnsearaċt, mar atá, ‘Ná taḃair do ċúl ar ċoṁairle ar ṁaiṫe leat,’ agus ‘Is fearr coṁairle i dtráṫ ioná cáineaḋ i n-antráṫ.’ Dá mbaḋ eascara ḋom ṫu do ċuirfinn an sean-ḟocal so i gcuiṁne ḋuit .i. ‘An té naċ nglacann coṁairle glacaḋ sé coṁrac’; aċt ó’s duine dem’ ċáirdiḃ ṫu agus ar naṁa os ar gcoṁair ní abróċad leat aċt an méid so .i. ‘Is fearr coṁairle roiṁ ċaṫ ioná ḋá ċoṁairle déag ina ḋiaiḋ.’

Deirtear liom fós gur gráin leat tar aon ċoṁairle eile coṁairle ó ḟear óg. Adṁuiġim go ḃfuilim-se óg. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Do léiġeas tráċt i seanċus Gaeḋeal ar ḟear eile darḃ’ ainm Seán Díolúin. Do ḃí aiṫne agat-sa ar an ḃfear sin, óir dob’ é d’aṫair dílis féin é. Do ḃí sé ina ḋuine de na taoiseaċaiḃ do ḃí ar an dream dár gairmeaḋ Éire Óg. Do ḃí sean-ḟear i nÉirinn an t-am sin nár ṫaiṫniġ coṁairle leis, go mór-ṁór coṁairle ó ḋaoiniḃ óga. Doṁnall Ó Conaill do b’ ainm dó. Do ḋiúltaiġ Doṁnall Ó Conaill do ċoṁairle d’aṫar-sa agus do ċoṁairle na hÉireann Óige. Dá nglacfaḋ sé an ċoṁairle sin i n-am do ḃeaḋ Éire saor le leaṫ-ċéad bliaḋain agus fiċe milliún duine ag áttreaḃaḋ innti indiu.

Do léiġeas tráċt i seanċus Gaeḋeal ar ḟear eile darḃ’ ainm Seán Díolúin. Do ḃí aiṫne agat-sa ar an ḃfear sin, óir dob’ é d’aṫair dílis féin é. Do ḃí sé ina ḋuine de na taoiseaċaiḃ do ḃí ar an dream dár gairmeaḋ Éire Óg. Do ḃí sean-ḟear i nÉirinn an t-am sin nár ṫaiṫniġ coṁairle leis, go mór-ṁór coṁairle ó ḋaoiniḃ óga. Doṁnall Ó Conaill do b’ ainm dó. Do ḋiúltaiġ Doṁnall Ó Conaill do ċoṁairle d’aṫar-sa agus do ċoṁairle na hÉireann Óige. Dá nglacfaḋ sé an ċoṁairle sin i n-am do ḃeaḋ Éire saor le leaṫ-ċéad bliaḋain agus fiċe milliún duine ag áttreaḃaḋ innti indiu.

Ní beag sin.

Beir buaiḋ agus beannaċt.

Mise
LAEĠ MAC RIANGAḂRA.