Fornoċt do ċonnac ṫu,
A áille na háille,
Is do ḋallas mo ṡúil
Ar eagla go stánfainn.

Do ċualas do ċeol,
A ḃinne na binne,
Is do ḋúnas mo ċluas
Ar eagla go gclisfinn.

Do ḃlaiseas do ḃéal,
A ṁilse na milse,
Is do ċruaḋas mo ċroiḋe
Ar eagla mo ṁillte.

Do ḋallas mo ṡúil,
Is mo ċluas do ḋúnas,
Do ċruaḋas mo ċroiḋe
Is mo ṁian do ṁúċas;

Do ṫugas mo ċúl
Ar an aisling do ċumas,
‘S ar an ród so roṁam
M’aġaiḋ do ṫugas.

Do ṫugas mo ġnúis
Ar an ród so roṁam,
Ar an ngníoṁ do-ċím
‘S ar an mbás do-ġeoḃad.