Do ġlanas mo ċroiḋe anoċt
Aṁail ṁnaoi do ġlanfaḋ a teaċ
Roiṁ ṫeaċt d’á leannán d’á fios:
A leannáin, ná téiriġ ṫart!

Do leaṫas doras mo ċroiḋe
Aṁail ḟear do-ġéanaḋ fleaḋ
Ar ṫeaċt i gcéin d’á ṁac:
A Ṁic, is áluinn do ṫeaċt!