Foilsiṫe i 1914 san iris The Irish Review, gearrsceál darḃ ainm ‘An Ċoill’, scríofa le Pádraig Mac Piarais, a leanann. Níor foilsíoḋ aċ ḋá ċaibidil agus fágaḋ an scéal gan deireaḋ óir cuireaḋ deireaḋ le The Irish Review i Mí na Saṁna 1914. Scéal de na scéalta is lú clú agus cáil ar scríoḃ an Piarsaċ. Foilsíoḋ as Gaeilge é agus aistriúċán Béarla ina éineaċt. Níl aiṫne ar an aistriṫeoir.

—An Ċartlann.