Fonn―Peigiḋ Núinsiunn

Tá sé ’teaċt air sáile, an t-óigḟear Barún Ṡláinġe,
Agus órduġaḋ leis on mbáinrioġain ċum sásaṁ na nGaeḋeal:
Tá cnoḋa na coilleaḋ ’fás leis is tórṫa ar ċrannaiḃ gáirlín,
’S an Ḃóinn ag réabaḋ a cárṫa le bláṫ beannuiġ’e an éisg.

Tá’n t-ór dá ċur ’na ṁámaiḃ ag teoirinnte Ḃail’ Ṡláinġe
Agus tórraḋ ban is páistí dá ċárnaḋ le gréin;
Tá na slóiġte ag éirġe ’n-áirde ann ag ól ’s ag léigion láṁaiġ
Fán leóṁan a léigion slán dóiḃ, an bráṫair ceart Uí Néill.

Tá flíte longa láidir ag teaċt ċuige ṫair sáile;
Agus caiptíní dá ngárdáil faoi n-a n-árd-ḃrataiġ ṡéiṁ;
Tá coraiḃ cogaiḋ clársaiġe, trompaí agus orgáin,
Delivers agus mársáil ċum fáiltiuġaḋ ḋó féin.

Is feáirrde an tír a ngéilleann don mBarún Máiġisdir Fléimionn,
’S gaċ uaisle fuil dá léiġtear go réim rolla a n-áiġ;
Cá fuil seisear ríoġ is céad go ceart i dtaoḃ Uí Néill ann,
Clann nDóṁnaill ṫríd n-a ċéile ’s gaċ taoḃ ḋá ngeaḃann a bpáirt.

Ní’l sin fuil dá uaisleaċt anns an impriḋeaċt ná i dTuaḋ-Ṁuṁain
Anns na taltaiḃ ṫort is cuairtiġ, ’s go bruaċ Ṫír an Óir,
Naċ ḃfuil brainnse ar lasaḋ suas anns an mbarún barraṁail uasal,
Ṫríd n-a leaca ḋearg ġruaiḋ-ḋaiṫte is buan innte an rós.

Síol Ṁórḋa ḃuaiḋ na mbéimionn ḃeireaḋ ór is fíon do ċéadaiḃ,
Ḃainfeaḋ ceart as ríġtiḃ Laiġneaċ le géar-lanna láṁ:
Buḋ ċóir don laoċ sin Éiḃiḋ a ḃeiṫ sturraṁail croiḋeaṁail céilliḋ
’S go ḃfuil rósa gaoil in’ éadan agus céad a ḋ’ḟearras bárr.