De bhrígh gur dual do mhuinntir na hÉireann bheith n-a saor náisiún. Agus de bhrígh nár staon muintir na hÉireann riamh le seacht gcéad bliadhain ó dhiúltadh d’annsmacht Gall agus ó chur ina choinnibh go minic le neart airm.

Agus de bhrígh ná fuil de bhunadhas agus ná raibh riamh de bhunadhas le dlighe Shasana san tír seo acht foiréigean agus calaois, agus ná fuil de thaca leis ach sealbh lucht airm i n-aimhdheóin dearbhthola muinntire na hÉireann.

Agus de bhrígh go ndeárna Saor-Arm na hÉireann Saorstát Éireann d’fhorfhógairt i mBaile Átha Cliath Seachtmhain na Cásca 1916 ar son muinntire na hÉireann.

Agus de bhrígh go bhfuil muinntir na hÉireann lán-cheaptha ar neamhspleádhchus iomlán do bhaint amach agus do chosaint dóibh fhéin d’fhonn leas an phobuil do chur chun cinn, an ceart d’athchur ar a bhonnaibh, an tsíothcháin i nÉirinn agus caradas le náisiúnaibh eile do chur i n-áirithe dóibh féin agus féineachus náisiúnta do cheapadh go mbeidh toil na ndaoine mar bhunudhas leis agus cothrom cirt is caoitheamhlachta dá bhárr ag gach duine i nÉirinn.

Agus de bhrígh go ndeárna muinntir na hÉireann, agus sinn i mbéal ré nuadha de stair an domhain, feidhm a bhaint as an Olltoghadh, Mí na Nodlag, 1918, chun a dhearbhughadh de bhreis adhbhalmhóir gur toil leó bheith díleas do Shaorstát Éireann.

Ar an adhbhar son deinimídne, .i. na Teachtaí atá toghtha ag muinntir na hÉireann agus sinn i nDáil Chomhairle i dteannta a chéile, bunughadh Saorstáit d’áth-dheimhniughadh i n-ainm náisiún na hÉireann agus sinn féin do chur fá gheasaibh an deimhniughadh so do chur i bhfeidhm ar gach slighe ar ár gcumas.

Órduighmíd ná fuil de chomacht ag éinne ach amháin ag na Teachtaíbh toghtha ag muinntir na hÉireann dlighthe dhéanamh gur dual do mhuinntir na hÉireann géilleadh dhóibh, agus ná fuil de pháirliment ann go mbeidh an náisiún umhal dó ach amháin Dáil Éireann.

Dearbhuighmíd ná fuilingeóchaimíd go bráth an cumhangcas atá dá dhéanamh ag an annsmacht Ghallda ar ár gceart náisiúnta agus éilighmíd ar chamthaí na Sasanach imtheacht ar fad as ár dtír.

Éilighimíd ar gach saornáisiún ar domhan neamhspleádhchus na hÉireann d’admháil agus fógraimíd gurab éigean ár neamhspleádhchus chun síothcháin a chur i n-áirithe do’n domhan.

I n-ainm muinntire na hÉireann cuirimíd ár gcinneamhaint fé chomairce Dhia an Uile-Chomhacht do chuir misneach agus buan-tseasamhacht i n-ár sinnsear chun leanamhaint leó go treun leis na céadta bliadhain i gcoinnibh tíoránachta gan truagh gan taise; agus de bhrígh gur móide ár neart an ceart a bheith againn san troid d’fhágadar mar oighreacht againn, aithchuingimid ar Dhia A bheannacht do bhronnadh orainn i gcóir an treasa deiridh den chomhrac go bhfuilmíd fé gheasaibh leanmhaint do go dtí go mbainfeam amach an tsaoirse.