Saoirseacht na h-Éireann, Samhain 1911.

FONN: – “The Men of the West.”

Is iomdha amhran maith i mBéarla,
‘Na moltar ár laochra thar bárr;
Is iomdha sgeul canta do léightear,
Thar gaisge ár dtréan-fhear san ár;
Ach canfad díbh feasda a Gaedheala,
I dteanga na h-Éireann mo dhán,
Ag moladh na bhFiníní d-tréana,
Do bhain geit as na méith-phuic ‘na lá.

Mo ghradh iad na Finíní tréana,
Mo ghradh iad go dtéidhead-sa fé’n mbán;
Ó leanaimís lorg na laochra,
A mhuinntir na h-Éireann, gan sgáth.

Is tréith lag bhí muíntir na h-Éireann,
Fé dhaor-smacht as dlighthe ba cham,
Nuair bheartaigh na Finíní tréan-bheart.
Do déanamh ag treascairt na nGall;
A’r is iomdha gleann seasgair sa tír seo,
Ar leaca, ar insé ghlas réidh,
‘Na mbailighdís siúd ann isd oidhche,
Chun cath-chleasa chleachta mar chéird.

Mo ghradh iad na Finíní tréana,
Mo ghradh iad go dtéidhead-sa fé’n mbán;
Ó leanaimís lorg na laochra,
A mhuinntir na h-Éireann, gan sgáth.

Go mairidh go brath againn eolus,
Ar na ballaibh ‘na chnósuigheadh na Gaedhil,
San am úd ag foghluim a ngnotha,
Conus namhaid do threascairt le faobhar;
Mar má’r lughaé – an smacht tá ar Gheadhealaibh
Le ‘nár linn, seach a’r bhí ortha tráth,
Do na daoine bhí ullamh chun faobhar-cath
Tugtar an buidheachas go bráth.

Mo ghradh iad na Finíní tréana,
Mo ghradh iad go dtéidhead-sa fé’n mbán;
Ó leanaimís lorg na laochra,
A mhuinntir na h-Éireann, gan sgáth.

Molaim go h-árd na Finíní,
Do dhúisig ár ndaoine ba thláh,
A’r do mhúin dóibh gur laochra a sinnsear,
Ná luighfeadh fé chosaibh aon námhaid;
As deirim gur suarach an Gaedheal é
Ná canfadh liom bhéarsa ó chroidhe,
Ag moladh na bhFiníní saothruigh
Le dúthracht, moch déidheanach, dár d-tír.

Mo ghradh iad na Finíní tréana,
Mo ghradh iad go dtéidhead-sa fé’n mbán;
Ó leanaimís lorg na laochra,
A mhuinntir na h-Éireann, gan sgáth.

Ar má theip ar na Finíní Éire
Ó ghalla-smacht saoradh ‘na ló,
Do theip agus teipfidh a Ghaedheala
Ar na Gallaibh sinn chlaonadh go deo;
Agus mairean as mairfidh go bráth ann,
Tré chongnamh an Áird Mhic fir groidhe,
Chun a dtire do chosaint go dána,
Ar an namhaid ‘pé áird as a dtighean.

Mo ghradh iad na Finíní tréana,
Mo ghradh iad go dtéidhead-sa fé’n mbán;
Ó leanaimís lorg na laochra,
A mhuinntir na h-Éireann, gan sgáth.

LURGA LIATH-BHÁN.”