Go deo deo ’rís ní raġad go Caiseal
ag díol ná ag reic mo ṡláinte,
ná ar ṁargaḋ na saor im ṡuí cois falla
im scaoinse ar leataoiḃ sráide;
bodairí na tíre ag tíoċt ar a gcapaill
ġá ḟiafraí ‘ḃfuilim híreálta;
ó, téanam ċun siúil tá an cúrsa fada—
seo ar siúl an Spailpín Fánaċ.

Im spailpín fánaċ fágaḋ mise
ag seasaṁ ar mo ṡláinte,
ag siúl an drúċta go moċ ar maidin
‘s ag bailiú galair ráiṫe;
aċ ní ḟeicfear corrán im láiṁ ċun bainte,
súist ná feac beag ráṁainne,
aċ colours ba ḃFrancaċ ós ceann mo leapan
agus pike agam ċun sáite.

Go Callainn nuair a ṫéim ‘s mo hook im ġlaic,
bím ansúd i dtosaċ gearrṫa,
‘s nuair a ṫéim go Dúlainn ‘sé an liú ḃíonn acu
‘Seo ċuġaiḃ an Spailpín Fánaċ!’
Cruinneoiḋ mé ciall ‘s triallfad aḃaile,
is cloífead seal lem ṁáiṫrín,
‘s go bráċ arís ní ġlaofar m’ainm
sa tír seo ‘an Spailpín Fánaċ.’

Mo ċúig céad slán ċun dúṫaí m’aṫar
‘s ċun an Oileáin ġráṁair,
‘s ċun buaċaillí na Cúlaċ ós dóiḃ nár ṁiste
In aimsir ċasta an ġárda ‘nn;
aċ anois ó táim-se im ṫráill ḃoċt dealaṁ
i measc na ndúṫaí fáin seo,
‘sé mo ċuṁa ó ċroí mar fuair mé an ġairm
ḃeiṫ riaṁ im Spailpín Fánaċ.

Is ró-ḃreá is cuiṁin liom mo ṁuintir ḃeiṫ sealad
ṫiar ag Droiċead Gáile,
faoi ḃuaiḃ, faoi ċaoire, faoi laoiġ ḃeaga ġeala,
agus capaill ann le háireaṁ;
aċ b’é toil Ċríost gur cuireaḋ sinn astú
‘s go ndeaċamar i leiṫ ár sláinte;
‘s gurḃ é ḃris mo ċroí i ngaċ tír dá raċainn—
‘Call here, you Spailpín Fánaċ.’

Dá dtagaḋ an Francaċ anall ṫar calaḋ
‘s a ċamṫa daingean láidir,
is Buaḋaċ Ó Gráda ċuġainn aḃaile
is Taḋg boċt fial Ó Dálaiġ;
do ḃeaḋ barracks an rí ansan dá leagaḋ
is yeomen againn dá gcárnaḋ,
clanna Gall gaċ am ansan dá dtreascairt—
sin caḃair ag an Spailpín Fánaċ.