Mo bheannacht leat, a scríbhinn,
go hInis aoibhinn Ealga,
’s trua nach léir domh a beanna
gidh gnáth a dteanna dearga.

Slán dá huaisle ’s dá hoireacht,
slán go ró-bheacht dá cléirchibh;
slán dá bantrachtaibh caoine
slán dá saoithibh re héigse.

Mo shlán dá mághaibh míne
slán fá mhíle dá cnocaibh
mochean don tí tá inti,
slán dá linntibh ’s dá lochaibh!

Slán dá coilltibh fá thorthaibh,
slán fós dá coraibh iascaigh,
slán dá móintibh ’s dá bántaibh
slán dá ráthaibh ’s dá riascaibh!

Slán óm chroí dá cuantaibh,
slán fós dá tuarthaibh troma,
soraidh dá tulchaibh aonaigh,
slán uaim dá craobhaibh croma!

Gidh gnáth a foirne fraochda
in inis naofa neambocht,
siar tar dromchladh na díleann
beir, a scríbhinn, mo bheannacht!