Sagart, staraí agus file ba é Seathrún Céitinn (1569–1644) nó Geoffrey Keating i mBéarla. Chuaigh sé go Bordeaux sa bhliain 1603 agus chaith seal ansin ina fhreastal ar an gColáiste Éireannach gur bhain sé Dochtúireacht Diagachta amach. D’fhill sé ar Éirinn sa bhliain 1610. Rinneadh ina shagart ar Uachtar Achaidh é tar éis a theacht ar ais. Scríobh sé a shaothar is mó clú Foras Feasa ar Éirinn thart ar an mbliain 1634. Is saothar stairiúil faoi Éirinn ó thús go teacht na Normánach. Scríobh sé filíocht ar feadh a shaoil chomh maith.

Scríḃinní

An Ġaeḋealg

Mo Ḃeannaċt Leat, a Scríḃinn

Óm Sceol ar Ardṁáiġ Fáil

A Ḃean Lán de Stuaim