Raċa me go Druim Bile ’s béiḋ bonn beag le n’ól liom,
Mar a ḃfuil mac na muirne a ḃí pronntaċ i dtús óige,
Toirḋealḃaċ is donn dreaċ a ḃfuil comport ann a ċeóltaiḃ
De ṁianaċ na sonn-ḟlaṫ a ċuirfeaḋ oll-ċaṫ ar ċóigíḃ.

A ḋuine ṫéid go Druim Bile, beir compáin ró-ṁór leat
De ríoguiniḃ lomnoċta i ḃfoirm sneaċta ar bóċna,
Gan do ḋíon umpa aċt a ndonn-ḟolt ’s a mbonn-troiġṫe i ndóibe―
Is ag Beitiġ ḃíos mo ċonnlán go hiomlán ar ósta.

A Ḃeitiġ ċiuin ċéilliḋ na séiṁ-rosg is mórḋa,
Cuṁdaiġ do ċuid maiġdean nó béiḋ Réaḋmonn dá bpógaḋ,
Toirḋealḃaċ le n-a ḃéarsaíḃ ’s na tréarrṫa ḃí ag Óvid
’S a inġean Ṁarcaiġ an réiḋ-ċroiḋe, ná léig éigniuġaḋ na n-ógḃan.

Tiocfaiḋ Pádraic leó a ṡuiriġe, mac Aoḋ’ ṁic Ġiolla Doṁnaiġ;
Is cúis ḃáis do gaċ inġean díoḃ a ṫeaċt saor gan a bpógaḋ;
Béiḋ Orpheus ⁊ Naois leis ag cur siansa ann a ṁeoiriḃ,
Erasmus ⁊ Cíceró, Terpsícore is Caliópé.

Tiocfaiḋ Séamus naċ ḃfuil gruama is béiḋ suairce gaċ ceóil leis;
Is binne ná na cuaċa gaċ fuaim ó n-a ḃeól-san:
Béiḋ pastime gaċ uair leis mar ḃuaċaill Octóber,
‘S muna seasa tú ċum buailte, béiḋ an cluanaiḋe dá bpógaḋ.

Tiocfaiḋ Soṁairle dá ḃféaċain, mac Éadḃuirt ṁic Ṡeórsa,
Agus pronnfaiḋ orṫa féirín, ’s béiḋ na maiġdeana ag ól leis,
Aċt coiṁéad naċ dtiuḃraḋ éigean ar na géagaiḃ gan ṗósaḋ,
’S a Ḃeitiġ, ná léig éagcóir ar na déaġ-ṁnáiḃ gan ċótaí.

Tiocfaiḋ Beirniġ na coilleaḋ cuaċaiġe ar cuairt is béiḋ Pól leó,
Fir Oirṫior ’na sluaiġtiḃ is cuid d’uaisliḃ Ṫír Eoġain leó;
Beiḋ céad fear ó Ċuaile ann is seaḃac uaiḃreaċ na Bóinne,
’S aċt muna gcoingḃeaċaiḋ Beitiġ uaḃṫa iad, béiḋ na suairc-ṁná dá gcóruġaḋ.

Tiocfaiḋ an Doċtuir Ṁac Cíoṁair is dísleacṫ na n-óigḟear,
Is ḃearfaiḋ balsam mar íce do gaċ mnaoi ḋíoḃ le sólás;
Aċt a Ḃeitiġ, ná taoḃ leis ar ṁíle ponta óir iad
Nó meallfaiḋ le n-a ċaoineas gaċ naoiḋe ġlan den gcóip sin.

Tiocfaiḋ tréan-ḟear dá ḃfuasgailt, mac suairc atá eólaċ,
Fréaṁ ċeart den uaisle darab dual flaiṫeas Cóḃṫaiġ;
Giḋ go bpronnfaḋ do na sluaiġtiḃ maiṫeas fuar-ċlár na Fódla,
’S a Ḃeitiġ, ná taoḃ i n-uaigneas leis uair oiḋċe nó ló iad.

Is fada mé gan ġuailliḋe, ’s ní’l fuasgailt níos mó agam,
’S go ḃfuil treise mo ḋá ġualann i n-uaiġe ċois na Bóinne;
B’ḟurus daṁ dol ar buailiḋ, dá mbéaḋ Ruaiḋrí ’s Brian óg liom,
Mo ċéad cráḋ, mo ċruaiḋ-ċás, mo luaṫ-ḃás ’s mo ḋeóra!

Is iad so do-ní mo ḃuaiḋreaḋ agus fuadaċ Néill óig uaim,
Cuid ṁór dem ṡuailce ḃainfeaḋ ualaċ den mbrón díom,
Aċt ó ċuireas cúl dá gcuailleaċt, mo ġruaim géar ’s mo ḋócaṁal!
Seaċt mbeannaċt leó go Luan ḃráiṫ go buan-ċaṫair na glóire.

AGUISÍN.

Tá cuma eile ar fad ag Pádraig Mac Gaċán (24 L 31, R.I.A.) ar ċeaṫraṁain II. .i. mar leanas:

A ḟir a ṫéid go Drom Bile, bíoḋ compáin ro-ṁór leat
Do ríoġuiniḃ-se lomnoċt ’s a ndonn-ḟuilt gan ċóruġaḋ;
Gaċ naoiḋe ḋíoḃ is rinn-ḃlas na mbinn-ḃeaċ ar a bpógaiḃ:
Is aige Beitiġ ḃí mo ċonnlán go hiomlán ar ósta.