A Bhóinn a bhí ag Síol Chuinn,
A Bhóinn a bhí fá mhuirn ag a lán,
A Bhóinn na gcreach, na gcath is na nglia,
An bhfuil tú liath nó ar chuir tú a bhláth?

A Bhóinn a bhí ag Síol Éibhir Fhinn,
A Bhóinn a bhí fá chuim na Niall,
A shean-bhean aosta ba ghlinn glas,
A Bhóinn gan rath, cá ndeachaigh an t-iasc?

A Bhóinn a bhí ag sliocht Ír na gcath,
A Bhóinn a bhí ag mac Airt gan cháin,
A Bhóinn a bhí ag Clainn Míleadh i bhfad,
A Bhóinn ba líonmhar alt ar snámh.

A Bhóinn a bhí ag Bodhdh Dearg,
A Bhóinn fár éirigh fearg na bhFiann,
A Bhóinn lér cloíodh na mílte flaith,
A Bhóinn na bhfear, na n-each is na srian.

A Bhóinn na mbradán is na mbreac,
A Bhóinn na mbarc is na mac rí;
Cuirfead beannacht leat, a Bhóinn,
Ó d’fhágas mo lón le do thaoibh.

D’fhágas agat-sa i dtaisce a n-uagha
Brighid is Ruaidhrí, Brian is Róis,
Mo dhá Shadhbha, mo ló truaighe!
Tá agat uaim-se, is Brighid nó dhó.

Tá ochtar is ní de mo thoil,
Agat abhos i dtaisce, a Bhóinn,
Mo chroí, mo chnáimh, mo chraobh gaoil,
Mo ghrá na naomh, mo bheannacht leo.

Beannacht don chomharsain fá chéad,
Beannacht dá gcléir is dá dtuaith,
Beannacht dá n-óige is dá n-aois,
Beannacht leo, na mílte beannacht uaim.

Ó Cheanannas na gcros, ó Dhroichead Áth’
Go sreathnaí bláth mo bheannacht siar,
Agus roinneadh stíobhard Íosa an grá
Ar a bhfuil i nDroichead Áth’ lérb ionúin mé.

Ní de mo dhearmad Párthlán Faoit,
Plúr na laoch dena threibh áird,
An t-óigfhear saoithiúil soilbhir suairc,
Croí gan chruas is féile lámh.

Beannacht faoi thrí le naoi gcéad
Uaim-se do féin is dá ghaol
Nó go dtillead fó ghirr ó Shíol Néill—
Mo chroí ’mo dhéidh Parthlán Faoit.

Toirbhir uaim-se inniu ’na gcion,
Do Lúcás is dá chlainn le grá,
M’ocht gcéad beannacht faoi dhó dhéag
Dóibh gan léan dá gcoimhéad slán.