Seaṫrún Céitinn cct. (circ. 1606)

Mo ḃeannaċt leat, a sgríḃinn,
Go hinis aoiḃinn Ealga!
‘S truaġ naċ léir daṁ a beanna,
Giḋ gnáṫ a dteanna dearga!

Slán dá huaisle is dá hoireaċt,
Slán go roi-ḃeaċt dá cléirċiḃ,
Slán dá bantraċtaiḃ caoine,
Slán dá saoiṫiḃ re héigse!

Mo ṡlán dá maġaiḃ míne,
Slán fá ṁíle dá cnocaiḃ,
Moċean do’n tí tá innti,
Slán dá linntiḃ ‘s dá loċaiḃ!

Slan dá coilltiḃ fá ṫorṫaiḃ,
Slán fós dá corṫaiḃ iasgaiġ,
Slán dá móintiḃ ‘s dá bántaiḃ,
Slán dá ráṫaiḃ ‘s dá riasgaiḃ!

Slán óm’ ċroiḋe dá cuantaiḃ,
Slán fós dá tuarṫaiḃ troma,
Soraiḋ dá tulċaiḃ aonaiġ,
Slán uaim dá craoḃaiḃ croma.

Giḋ gnáṫ a fóirne fraoċda
I n-inis naoṁṫa neamboċt,
Siar tar dromċlaḋ na díleann
Beir, a sgríḃinn, mo ḃeannaċt!

By Geoffrey Keating (circ. 1606)

My blessing with thee, writing,
To the delightful isle of Erin!
Alas, that I see not her hill-tops,
Tho’ frequent blaze their beacons!

Farewell to her princes and people,
A fond farewell to her clerics,
Farewell to her gentle women,
Farewell to her learned in letters!

Farewell to her level plains,
A thousand farewells to her hills,
All hail to him that dwelleth there,
Farewell to her pools and lakes!

Farewell to her fruit-bearing forests,
Farewell to her fishing weirs,
Farewell to her bogs and leas,
Farewell to her raths and moors!

Farewell from my heart to her harbours,
Farewell to her heavy pastures,
Adieu to her hillocks of hosting,
Farewell to her bending branches!

Though battle-wrath be frequent
In the holy heaven-favoured isle,
Westward o’er ocean’s ridge,
Take, O writing, my blessing.