Aonġus Mac Daiġre Uí Ḋálaiġ cct. (circ. 1580)

Dia liḃ, a laoċraḋ Ġaoiḋeal!
Ná cluintear claoiḋteaċt oraiḃ:
Riaṁ níor ṫuilleaḃar masla
I n-am ċaṫa ná cogaiḋ.

Déantar liḃ coinġleic ċalma,
A ḃuiḋean arm-ġlan ḟaoilteach,
Fá ċeann ḃur ḃfearann dúṫċais,
Puirt úr-ġuirt inse Gaoiḋeal.

Má’s áil liḃ agraḋ Éireann,
A ġasraḋ céimeann gcróḋa,
Ná seaċnaiḋ éaċt ná iorġail
Ná caṫa mionca móra.

Fearr ḃeiṫ i mbarraiḃ fuairḃeann
I ḃfeaṫeaṁ ṡuainġearr ġrinnṁear,
Ag seilg troda ar ḟéinn eaċtrann
‘Gá ḃfuil fearann ḃur sinnsear.

Má’s mall do hagraḋ liḃse
Maġ Life nó lios Teaṁraċ
Nó Caiseal na sreaḃ nuaġlan
Nó mín-ċlár Cruaċ na Meaḋḃa,

Díṫ ċuiṁne, a ċlanna Ṁíleaḋ,
Fonn réiḋ na ríġ-lios ndaiṫġeal,
Ṫug oraiḃ gan agraḋ Tailltean
Nó táṫ críoċ maiġreaċ Maistean.

Ní taċa lúiṫ na láṁaiġ
Tug oraiḃ, a ógḃaḋ Ḃanba,
Ḃeiṫ ḋíḃ urramaċ uṁal
Do ṁear-ṡluaġ ġusṁar Ġallda.

Aċt naċ deoin le Dia, a Éire,
Siḃ le ċéile do ċongnaṁ,
Ní ḃeiḋ ḃur mbuaiḋ i n-éinḟeaċt
Ag sluaġ críoċ léidṁeaċ Lonndan.

Cráḋ liom eaċtrainn ‘gá ḃfógraḋ,
Ríoġraḋ Fódla san oireaċt,
‘S naċ goirṫear díoḃ ‘na ndúṫċas
Aċt ceiṫeirn cúṫail’ coille.

‘S iad féin i ngleannaiḃ garḃa,
Laoiċ Ḃanba, beag dá leaṫtrom,
‘S fonn mín an ċláir-se Ċríoṁṫainn
Ag feaḋain ḟíoċṁair eaċtronn.

Gaċ rún feill da ḃfuil ċuca,
Buiḋean ḟial-ċuraḋ gcogṫa,
‘S a liaċt naṁa ar tí a ngonta,
Do ḃeir orm codlaḋ corraċ.

An tráṫ ḃeirid laoiċ Laiġean,
Cinn deiġḟear cláir na gcuraḋ,
Buaiḋ eaċtrann an ċró-ċuinsi
Bí m’aigne suilḃir suḃaċ.

Duḃaċ ḃimse uair eile
Mar ḃeirid buaiḋ na saoirḟear
Na Gaill-si ṫig tar tonn-ṁuir
Do ċoṁlot ġasraiḋ’ Gaoiḋeal.

Líon gleoḋ de laoċraiḋ lannġuirm
Gaḃal Raġnuill, Dia dá ndídean!
Méid a nguaise sa ngleann-sa
Do ċuir mo ṁeanma i míneart.

Dia leo ag luiġe ‘s ag éirġe,
Tréinḟir is treise i dtaċar,
Dia ‘na seasaṁ ‘s ‘na luiġe leo
Is i dtráṫ ċuirṫe an ċaṫa!

By Angus Mac Daighre O’Daly (circ. 1580)

God with you, heroes of the Gael!
Let no cowardice be heard of you:
Ye have never earned dishonour
In time of battle or of war.

By you be fought a gallant fight,
O pure-armed joyous company,
For the sake of your native soil,
Homesteads and lealands of the isle of the Gael.

If ye desire to avenge Ireland,
O champions valiantly descended,
Shun not perilous deed nor wrath
Nor many mighty battles.

‘Tis better to watch on the tops of the cold bens,
‘Though short of sleep, yet gladsome,
Urging fight against foreign soldiery
Who hold your fathers’ land!

If it be late ye have avenged
The plain of Liffey, or the liss of Tara,
Or Cashel of the fresh bright streams,
Or the smooth plain of Meadhbh’s Cruachain,

Want of thought, O clans of Mileadh,
Hath caused your failure to avenge Telltown,
The level land of the kings’ white lisses,
Or to hold the widespreading stretches of Mullaghmast.

‘Tis no want of strength or skill in arms
That hath caused you, O chivalry of Banba,
To be humble and obsequious
To the overweening outland horde.

Unless it be not the will of God, O Ireland,
That ye should help one another,
The victory over you united
Shall not be to London’s bold battalions.

Grief to me that foreigners proscribe
The kings of Fodla in the land,
And that they should be called in their native place
Mere skulking wood kerns,

And that they should wander in the wild glens,
The heroes of Banba (tho’ this be little of their wrong),
While the smooth soil of this plain of Criomhthann
Is to the fierce foreign multitude.

Every treacherous design that is moved against them,
The band of warlike generous champions,
And all the enemies in wait for their hurt—
‘Tis this that troubleth my sleep!

When carry the Leinster heroes
(Chiefs of the good men of the plain of champions)
Victory against the bloody-visaged outlanders,
My mind is jocund and jolly!

Sad I be another time
When victory is snatched from our freemen
By these Galls that come over the heaving sea
To undo the chivalry of the Gael.

A battle’s fill of blue-bladed heroes
Is Clann Raghnaill—God defend them!
Their great peril in this glen
Hath turned my courage to fear.

God be with them lying down and rising,
The strong ones stoutest in stress,
God with them standing or resting,
And in the time of the fighting of the battle!