Go Páras na Frainnce go ċuaḋas dem’ ruaig
(Beiḋ Boney i nÉirinn le fáinne an lae,)
Gur ċaiṫeas an seaċtṁain is ráiṫe ar ċuaird.
(Is ó! ’ḃean an tiġe, naċ binn é mo sgéal.)

Cia casfaiḋe ḋom ṫall aċt an faraire buan,
(Beiḋ Boney i nÉirinn le fáinne an lae,)
Wolfe Tone do ċlann Ṡasan le fada ṫug fuaṫ.
(Is ó! ’ḃean an tiġe, naċ binn é mo sgéal.)

A láṁ in mo láiṁ-se go daingean do ḃuail
(Beiḋ Boney i nÉirinn le fáinne an lae,)
Is d’ḟógair dearg-ċogaḋ ar Ġallaiḃ an uaḃair.
(Is ó! ’ḃean an tiġe, naċ binn é mo sgéal.)

Tá loingeas na Frainnce ar snáṁ ar an gcuan,
(Beiḋ Boney i nÉirinn le fáinne an lae,)
Ar Éirinn a dtriall roiṁ ṁaidin Dia Luain.
(Is ó! ’ḃean an tiġe, naċ binn é mo sgéal.)

So éirleaċ is sgaipeaḋ, fán fada is ruaig
(Beiḋ Boney i nÉirinn le fáinne an lae,)
Ar Ġallaiḃ na cruinne, is olc linn an sguain.
(Is ó! ’ḃean an tiġe, naċ binn é mo sgéal.)