An Claidheamh Soluis, 23 Nollaig, 1905.

Síon is sneachta,
Oidhir ar aibhnibh,
Reodhach anocht na réalta;
Cuing ar easaibh,
Linnte ‘na leacaibh
Brónach liom an saoghal!

Och! an mháthair
Mhodhamhail mhánla,
Truagh an seanóir críonna!
Bocht a n-árus,
A bhfosgadh i stábla,
Monuar! is dealbh an dídean.

Fuar an oidhche,
Truagh an Naoidhean!
Lom, mo chás, a leaba!
Tuargan gaoithe
Cruadhtan Geimhridh –
Olc do fháilte, a leanbh!

Ceol sna Flaithis
Ag cór na n-aingeal,
Stoc is píob is cláirseach;
Glórtha neamhdha
Ag gabháil a gcaintic,
Is ag moladh Chríost, an tÁrd-Rí.