Do ḃí cine san Doṁan Ṫeas agus do ḃí teanga áluinn aca. Do ċuaiḋ meaṫ ar an teangain sin go raiḃ sí i rioċt báis. Do ġaḃ éigse an ċine ag saoṫruġaḋ na teangan arís agus agá múineaḋ do’n aos óg. Níor ċian dóiḃ go raiḃ an teanga dá canaḋ arís go foirleaṫan ar fud na críċe. Do fuair na héigse gradam de ḃarr a ngníṁ agus do fuair roinn díoḃ tuarastal ċoṁ maiṫ.

Dream aṁáin do na héigsiḃ, ar n-a ṫaḃairt fá ndeara ḋóiḃ a réiḋe is do ḃí muinntir na críċe ag dul i dtaiṫiġe na teangan arís, aduḃradar le n-a ċéile: ‘Má ṫéiġeann an daoscar-ṡluaġ i dtaiṫiġe na teangan ċoṁ réiḋ sin, ní fada go mbéiḋ gaċ fó-ḋuine ina éigeas ċoṁ maiṫ linne agus cáil agus gradam aige dá réir. Cad déanfar linn?’

Do ġaḃadar ag dian-ṁaċtnaṁ gur ċeap duine ḋíoḃ coṁairle go nduḃairt: ‘Déanaimís litriuġaḋ na teangan do ċur bun os cionn ionnus naċ ḃféadfaiḋ gaċ bodaċ a foġluim gan na bliaḋanta do ċaiṫeaṁ leis.’

Do críoċnuiġeaḋ an ċoṁairle sin aca agus do ċeapadar litriuġaḋ nua agus ċum dallaḋ púicín do ċur ar an bpobal is é do ġairmeadar de’n litriuġaḋ sin .i. an Leitiriú Ṡímplí. Do ġaḃ uaṁan an ċoitċeannaċt roiṁ an Leitiriú Ṡímplí gur ċuireadar suas do’n teangain d’ḟoġluim go nár ċleaċt iar sin í aċt na héigse gur lean cáil agus gradam ḋíoḃ.