Tá tús an Aibreáin ann, acht má tá féin, ní’l an geimh­readh thart fós. Seacht­mhain ó shoin cheapas go raibh an aimsir bhreágh ar fagháil. Bhí dul amudha orm. Nuair a dhearcas amach thríd an bhfuin­neóig ar maidin indiu, ar dhúis­eacht dhom, céard a bhí le feiceál agam acht an sneachta!

Níor éirigheas. Go deimhin féin duit, táim ’san leabaidh fós. Tá páipéar agus peann luaidhe i ngreim agam. Tá an chos adhmuid ar chathaoir le mo thaobh. Tá ocras ag teacht orm. Le dhá lá ní mórán d’itheas. Ruainne aráin—b’in a méid, mar bhí leisg orm mo leath-shobharan deir­eannach a bhriseadh.

Beirim air anois agus toisighim ’ghá chaith­eamh ó láimh go láimh. Caithim suas ’san aer é. Beirim air ag teacht anuas dhó. Cuirim ’mo bhéal é. Cheapaim greim a bhaint as. Nach é tá cruaidh? Cuirim faoi’n leabaidh é, agus leigim orm féin nach bhfuil agam acht an phighin atá ’mo phóca.

Pighin! Aon phighin ruadh amháin a bhí idir mé agus an bás! An fada go bhfuigh­eadh duine bás leis an ocras? Bhíos trí lá gan aon bhlas ithe uair, agus an tríomhadh lá níor airigheas aon ocras orm ar chor ar bith. Is ag lagh­dughadh a bhéadh pianta an ocrais de réir mar bhéadh an bás ag teannadh leat go dtí go dtiocfadh meisge an ocrais, buile an ocrais ort. Agus cé’n chaoi a dtioch­fadh an bás féin? ’N‑a ghadaidhe ghránna agus a dhruim le claidhe, an eadh? Dá bhféad­ainn fanacht go ciúin annseo ’san leabaidh go mbéadh sé buailte liom​…​acht na tri lá úd—ba mheasa iad sin ná an bás féin. Bhéitheá chomh folamh taobh istigh ded ghoile i dtosach an chéad lae; annsin thiocfadh an tart millteach agus nuair d’ólfá blogam uisge leis an tart uath­bhásach a shás­ughadh, thiocfadh múisg ort​…​agus cheapfá ’n‑a dhiaidh sin go raibh na mílte míle biorán te dod’ phiocadh….

Éirighim de gheit. Cuirim an leath-shobaran ’mo phóca agus téighim síos an staighre go mall roighin réidh agus fear óg eile ag cuid­iughadh liom.

Fághaim luach pighne aráin agus tosuighim dhá choigilt ós comhair na teineadh.

Bás leis an ocras! Ba mhill­teach an focal é dá dtuigfí i gceart é. Ní fhead­fainn a fhulaint…. Acht tá agam anois. A dhul ar lorg na déirce—sin é dhéanfas mé. D’fhéad­fainn a dhéanamh go toghtha muna mbéadh an mhórchúis. Acht nach gcaith­finn a dhéanamh ’sa deireadh thiar? Agus nárbh’ fhearr dhom tosughadh air anois, fhad is bhí an leath-shobharan agam? Nár mhó an misneach bhéadh agam chuige? Arbh fhiú dhom a dhéanamh? Céard eile d’fhéad­fainn a dhéanamh? Gadaidh­eacht? ’Seadh; bhéadh sé níos fearr—acht níor chleacht­uigheas ariamh é, agus ní bhéitheá i bhfad go mbéarfaí ort agus gan cleacht­adh agad ar an gcéird. Cé’n dóchas a bhéad annsin? A dhul ’san gcarcar, an eadh? Is iomdha fear maith cuireadh ann. Bhéadh greim mo bhéil agam ann. Éagcórach? Cé dubhairt sin? Cé cheap an ceart agus an mí-cheart acht lucht na mbolg lán? Dlighe Dé? Nuair atá ocras ar dhuine ní bhaineann aon dlighe dhó. ’Seadh, gadaidh­eacht a bhéas mar chéird agam feasta. B’fhearr í mar chéird ná éileamh na déirce, agus ní fada go mbeidh cleacht agam uirri. An rud nach n‑éir­eóchadh liom a bhaint amach le gliocas d’fhéad­fainn é fhagháil le lámh láidir, dá gcastaí an duine lag liom. D’fhéad­fainn togha fir a leagadh le mo mhaide croise. Cé’n mí-ádh bhí orm gur cheapas bás d’fhagháil leis an ocras agus a bhfuil de shaidh­bhreas ’san gcathair iongan­taigh seo!

*******************************************************************************************************************************************************************************

An sneachta a thuit i gcaith­eamh na hoidhche tá sé ’n‑a phuiteach faoi chosaibh na gcapall agus na ndaoine anois. Tá ceó ann. Ceó trom a rachadh isteach ’do bhéal, agus síos ’do sgórnaigh; ceó a chuir­feadh do shúile ag sileadh deór; ceó a thagadh isteach an doras, agus isteach thríd na fuin­neógaibh, cuma cé’n dúnadh bhéadh orra. Acht níl aon bheann agam-sa ar an gceó. Táim ag dearcadh isteach ’san teine agus na smaointe seo ag brúghadh isteach orm. Táim ag dearcadh isteach ’san teine agus chím an saidh­bhreas mór a dhéanfas mé leis an ngadaidh­eacht innti….

Tá an oidhche ag teacht. Buailim amach. Tá an chathair mhór i bhfolach faoi n‑a brat iongan­tach ceómhar. Anois agus arís, d’fheicfeá soillse na gcóisdí ag preabadh suas ós do chomhair go tobann agus bhéidís imthigh­the le luas lasrach arís. An duine bhéadh ’do ghoire ní fheicfeá é go raibh sé buailte leat; ní air­eóchthá go raibh sé imthigh­the as amharc arís. Acht má bhí an chathair féin i bhfolach do chloisfeá fuaim­eanna na cathrach. Duine ag béiceadh i bhfogus duit. Sgread traenach tamall uait. Buinneáin na soitheach ar an abhainn. Na mílte fuaim eile nach mbéadh fhios agad cé as a dtáinic­eadar nó cé ndeach­adar, acht gur measgadh ar na fuaim­eannaibh eile iad agus rinneadh aon tormán mór amháin díobh uile.

Ar an abhainn thugas féin aghaidh. Casadh máir­néalach liom. Chuir sé caint orm. An gceann­óchainn roinnt tobac uaidh? Ní cheann­óchainn—níor chaitheas ariamh é.

“Acht tá sé saor, an-tsaor, a chara,” ars’ an máir­néalach. “Marach go bhfuil an t‑airgead uaim go géar, ní dhíolfainn ar chor ar bith é. ’Seadh, tabhair luach na leabthan dom ar an méid seo. Tá leath-phunnt ann, má tá únsa.”

Chraitheas mo cheann. Bhíos ar tí imtheacht.

“B’fhéidir go gceann­óchthá é seo,” ar seisean, “piostal breágh agus cos airgid ann. Féach, tá urchar ann. Fainic thú féin, a dhuine! Fainic, adeirim!”

“Cé mhéad?” arsa mise, go neamh­shuimeamhail.

Bhíos sásta mo leath-shobharan deiridh a thabhairt dó air. Ní raibh fhios agam an uair sin, agus an bheirt againn ’n‑ár seasamh faoi lóchrann sráide cois na habhna i gCathair an Dorcha­dais, cé an dúil nimhe bhí agam ann, acht bhí. Bhí draoidh­eacht éigin ann. Bhí diabh­laidheacht éigin ’san bpiostal úd a raibh an chos airgid ann nár leig dom imtheacht go raibh sé i dtaisge agam i bpóca a bhí ar chúl mo bhrísde.

Bhí an máir­néalach sásta é dhíol ar phíosa coróin­each, bhí an t‑airgead ag teasdáil uaidh chomh mór sin. B’ait an margadh bhí ann, cheapas, agus d’imthigh linn beirt go mbrisfinn-se mo leath-shobharan i dteach óil a bhí i ngar do’n abhainn.