An Gaoḋal, Deireaḋ Fóṁair, 1900.

[Cúmṫa air d-túis I Saics-ḃéarla ag Francis Scott Key, ar maidin an ċeaṫraṁaḋ lae ḋéag de Ṁiṫeaṁ-an-Ḟóġṁair in san m-bliaḋain 1812, an ḟaid do ḃí luingeas na Sacsann ag pléar-láṁaċaḋ Ḋúin-Ṁic-Enrí, i g-cuan Ḃaile-an-Tíge-ṁóir, ó ṁeáḋon oiḋċe go h-éirġe an lae, agus eisean go h-imsníoṁaċ ag féaċaint orṫa ó ḃórd na luinge, ‘Minden,’ agus aisdriġṫe ó Ṡaics-ḃearla go Gaeḋilg ann san m-bliaḋain, 1898, ag an Aṫair Eoġan Ó Graṁna.] – F. an Gh.

O abair, an léir duit, le fáinne an lae,
An ḃrataċ ḃí ‘n áirde le tuitim na h-oiḋċe?
Tríd an ċaṫ ḃí na riaḃa ‘s na réalta geal-ġlé,
Agá luasgaḋ go huasal, ‘s ag misniuġaḋ ár gcroiḋṫe;
Is ar imṫeaċt de’n ló, níos ġéill sí go deó,
Aċt a caor-ṫeinte ag pléasgaḋ ‘s na spéarṫaiḃ le gleo!
O abair, ḃ-fuil an ḃrataċ ġeal-réaltaċ go síor,
Os cionn tíre na g-cróḋa ‘s talaiṁ na saor?

Ar an tráiġ ṫall, go doiléir lár ceóṫa na d-tonn,
Tá sluaġ borb Ṡacsan go gruamḋa ‘na luiḋe;
Cad é súd ar an árd ṫuas, ag luasgaḋ anonn,
Is dá ċeilt is dá ṫaisbeant, réir aṫruġaḋ na gaoiṫe?
‘Nois tá solas na gréin’ ag lonnraḋ air go tréan!
‘Nois is léir dom a sgáile ‘san tuinn—féaċ í féin!
‘Sí an ḂRATAĊ ĠEAL-RÉALTAĊ, go raiḃ sí go síor,
Os cionn tíre na g-cróḋa ‘s talaiṁ na soar!

Is cad d’éiriġ do’n druing a ṫug mionna go teann,
Go ḃ-fágfaḋ gan tír sinn, gan árus ‘na ṡeasaṁ,
Is go d-tiúḃraidís léan leó, ‘s leaṫtrom is lann?
O! do sgrios a g-cuid fola rian grana a g-cosa,
Ní’l cara ná cáil ag fealltóir ná tráill,
‘San uaigneas, san uaiġ, ní’l a ḃ-fosgaḋ le fáġáil!
‘S tá an ḃrataċ ġeal-réaltaċ go buaḋaċ go síor,
Os cionn tíre na g-cróḋa ‘s talaiṁ na saor!

Gur ab aṁlaiḋ go bráṫ, ‘nuair ṡeasfas na laoiċ,
Idir ṡluaġ na náṁad is árus a g-cloinne;
‘S go raiḃ altuġaḋ a’s glóir d’Aṫair Buaiḋe a’s Síṫ,
A tug Duṫaiġ Uaiḋ féin dúinn, go deire na cruinne
Beiḋ raṫ air ár Neart, mar tá linne an Ceart,
Is tá dóċas ár g-croiḋṫe a’s Ḋia na ḃ-feart!
‘S beiḋ an ḃrataċ ġeal-réaltaċ go buaḋaċ go síor,
Os cionn tíre na g-cróḋa ‘s talaiṁ na saor.