An Claiḋeaṁ Soluis, 19 Iúil, 1913.

Na mrán ar an dállriġ.

I.

Ḃá na tunnogan ag ráċdáil,
Is na mucan ḟéin ag ranáil
Ḃá ċuile té ag ráitinn,
Tá na mran ar an dállriġ.

LUINNEOG.

Na mrán ar an dállriġ,
Na mránn ar an dóile
An té a loisg a léine
Is an té a loisg a cóta.
Is an té a loisg a haprun.
Ann áit i ḃeiṫ dá réiḋteaċ.

II.

Ċa raḃ fear, bean nó páisde,
Naċ raḃ ag riṫ nam bailtean.
Ċa raḃ madaḋ anns an áite,
Naċ raḃ ar ṡáil nan cailleaċ.

III.

Ḃa Eoin Mac Cormaic an glóir ann,
Is ‘l Easpuiġ beag ar an dúnán,
Is iad ri éiċle a’ cur súil ann,
Le na mrán ar an dállriġ.

IV.

Ṫaċair caileog ri a laoċan
Ṫug í ṫairis bárr a bróig’ ḋó,
Ṫug í buille goirt sa tsrón ḋó,
Is cuir í nuallán mór as.

V.

Ṫáinig tuanalaċ ann a ceann,
Riṫ iad suas is anuas gaċ beann.
Ċan ḟaca a léiṫéid anns an oileán—
Le na mrán ar an dállriġ.

TAGRA.

Na tunnogan = Na laċain.
Ag raċdáil = Ag sgreadaḋ mar laċain.
Ag ránáil = Ag sgreadaḋ mar mucaiḃ.
Ag ráitinn = Ag ráḋ.
Nam bailtean = Na bailte.
Dállriġ = Dalmaċt nó
temerity.
Sáil nan cailleaċ = Sáil na gcailleaċ.
Dúnán = Mulán.
Ṫaċair = Casaḋ.
Caileog = Cailín.
Buille goirt = Buille friṫir nó –neaċ.1
Nuallán = Béic.
Tuanalaċ = Miaránaċ nó méaḃán.

A. Mac G.


1 Cartlann: Illegible.