Eíriġeann as na gárrḋaiḃ,
Tríd an ġleann go léir,
Deataċ teineaḋ foġṁair
Ard a’s liaṫ ‘san aer.

D’imṫiġ ṫarainn Saṁraḋ
Bláṫa Saṁraiḋ d’ḟeóḋ—
Lasann geal an teine
Croṫann suas an ceó.

Molaimíd na seasúr
Gaċ ceann geal go leór—
Ins an Saṁraḋ bláṫa,
Teine ins an ḃFoġṁar.